Hjerneslag

Hva er hjerneslag, og hva gjør du dersom du mistenker at en person har fått det?


MR-bilder av en hjerne. Ill.foto: deradrian/flickr

Hjerneslag kan forekomme hos mennesker i alle aldre, og krever rask handling. I følge Norsk luftambulanse rammes rundt 16.000 nordmenn årlig, og kun fem prosent av disse får profesjonell legehjelp innen tre timer. Hjerneslag rammer gjerne plutselig, men av og til kan offeret ha merket symptomer dager eller timer før selve slaget. De fleste hjerneslag kan oppdages dersom man bruker SOS-huskeregelen:

Smile: Få personen du mistenker har hatt et hjerneslag til å smile. Lammelser i halve siden av ansiktet kan være et tegn på at personen har hatt slag. Smilet vil da bli skjevt.

Over hodet: Få vedkommende til å strekke begge armene over hodet. Har man hatt et hjerneslag kan halve delen av kroppen ha svekket funksjonalitet, og armene blir da gjerne hevet i forskjellige høyder.

annonse:

Snakke: Redusert taleevne er også et tegn på at en person har hatt hjerneslag. Enten av ord blir uforståelige, at man ikke klarer å finne riktig ord, eller at man klarer å snakke selv, men ikke forstår hva andre sier kan være god grunn til mistanke om slag.

Er ett av disse symptomene til stede? Ring 113 umiddelbart! Ikke vent og se om det blir bedre. Hjerneslagssymptomer som går bort i løpet at et døgn (kalt drypp) kan være et varsel om et et kommende større hjerneinfarkt. Det er derfor viktig med sykehusinnlegging, slik at større slag kan forhindres. Fem prosent av personer som opplever slike drypp vil utvikle et hjerneslag innen et døgn, og 10 prosent innen en uke.

I tillegg til symptomene i SOS-huskeregelen kan hjerneslag gi andre symptomer, slik som svimmelhet, kraftig hodepine, kraftig øresus, eller plutselig kvalme. Siden hjerneslag typisk rammer halve delen av kroppen, er tegnene lett gjenkjennbare, og kan vanskelig blandes med noe annet. Lær deg SOS-hjelperegelen, ta symptomene alvorlig, og ring 113 med en gang du mistenker at noen kan ha hatt et slag.

 

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med Norsk Luftambulanse.


Del saken med noen som trenger det!

Camilla

Hei! Grunnlegger og redaktør her i huset!
Velg artikkeltype:
Kunnskapsquiz
Spørsmål på rekke og rad. Velg det riktige svaret og vinn heder og ære resten av livet.
Tekst og foto
Last opp artikkel, kronikk eller pressemelding. Kan inneholde bilder.
Liste
Lag en liste over hva som helst!
Meme
Last opp egne bilder for å lage klamme memes.
Video
Klipp fra Youtube eller Vimeo