Unge i Oslo drikker mindre alkohol

Unge i Oslo drikker mindre enn før. Hasj og røyk er derimot hyppigere brukt.


Osloungdom drikker mindre

Oslos tenåringer drikker mindre alkohol enn unge i resten av landet. Samtidig bruker de mer hasj og marihuana.

Dette kommer fram i ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo 2015, som Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA har gjennomført på oppdrag fra Oslo kommune.

Innvandrerungdom drikker mindre

annonse:

Oslo-ungdom drikker mindre alkohol enn ungdom ellers i landet, forteller prosjektleder Patrick Lie Andersen (bildet).

– Noe av grunnen til det forholdsvis lave alkoholforbruket, er at Oslo har en mer sammensatt befolkningsgruppe enn i landet som helhet, med langt flere unge med innvandrerbakgrunn, sier Andersen. At denne gruppen drikker mindre alkohol enn unge med norskfødte foreldre, bidrar til å trekke alkoholbruken i Oslo ned. Blant de uten innvandrerbakgrunn har like mange vært beruset som i landet for øvrig.

– Samtidig er det et interessant funn at jo flere sosioøkonomiske ressurser unge med innvandrerbakgrunn har i familien, jo mer drikker de, påpeker Andersen.

Forskjellen i alkoholbruk mellom Oslo og Norge er tydeligst blant ungdom på videregående skole.

Oslo-ungdom har lettere tilgang på hasj

Oslo skiller seg også ut ved at en høyere andel har brukt hasj eller marihuana. Osloungdom blir også oftere tilbudt cannabis enn ungdom ellers i landet, noe som understreker at tilgjengeligheten av stoffene er forholdsvis stor i Oslo.

Ungdommene i vest drikker mest

Hver tredje osloungdom har vært beruset det siste året. Andelen som har vært beruset, øker med alderen –ikke uventet. I Oslo har fire prosent vært beruset på 8. trinn, mens det gjelder 69 prosent i tredje klasse på videregående. Andelen som har vært beruset, har gått klart ned over tid. Det er klare bydelsforskjeller når det gjelder å ha vært beruset siste år.  De laveste andelene finner vi i øst, og de høyeste finner vi i vest og i de sentrumsnære bydelene. Mye av dette mønsteret kan forklares av at andelen unge med innvandrerbakgrunn varierer mellom bydelene.

 – Men også blant de uten innvandrerbakgrunn har færre i de østlige bydelene vært beruset siste år, forklarer Andersen.

Når det gjelder sigarettrøyking, ligger Oslo noe over landsgjennomsnittet.


Del saken med noen som trenger det!

Redaksjonen

Skriver alt og vet alt. Send oss en melding da vel!
Velg artikkeltype:
Kunnskapsquiz
Spørsmål på rekke og rad. Velg det riktige svaret og vinn heder og ære resten av livet.
Tekst og foto
Last opp artikkel, kronikk eller pressemelding. Kan inneholde bilder.
Liste
Lag en liste over hva som helst!
Meme
Last opp egne bilder for å lage klamme memes.
Video
Klipp fra Youtube eller Vimeo