Personvern og brukervilkår

Ved å benytte nettsidene Folkepressen.no aksepterer du følgende vilkår:

Ansvar for innhold
Vi er ikke ansvarlig for de meninger og andre ytringer som andre framsetter og som gjengis på våre nettsider, enten fra eksterne innholdsleverandører eller fra våre bidragsytere. Vi påtar oss heller intet ansvar for de feil og mangler som måtte framkomme i forhold til sitater og referanser på sidene, men vi vil så snart vi blir informert søke å gjennomføre nødvendige tiltak for å rette de feil som har oppstått. Dette gjelder ikke minst i forhold til potensielle brudd på lover og regler.

Annet ansvar
Vi er ikke ansvarlig for mulig skade forårsaket av at du besøker våre nettsider. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, direkte og indirekte skader forårsaket av din bruk av våre nettsider. Nettsidene skal benyttes uten noen ytterligere garanti mot skade for eksempel på datautstyr og programvare.

annonse:

Bidragsytere
Ved selv å legge artikler eller annen informasjon på våre nettsider overfører du en ikke-eksklusiv disposisjonsrett, modifikasjonsrett og distribusjonsrett der du ikke kan kreve vederlag i henhold til kopibestemmelser og åndsverksloven. Du vil heller ikke kunne kreve vederlag for at kunnskap, ideer og teknikker som du formidler.

Innhold fra bidragsytere
Vi påtar oss ikke ansvar for innhold fra våre bidragsytere og kan ikke garantere kvalitet eller etterrettelighet i innholdet.

Bidragsytere som legger ut ulovlig materiale vil bli fjernet som bidragsytere, og vi vil samarbeide med relevante offentlige myndigheter og videreformidle all relevant informasjon vi har tilgjengelig dersom det viser seg at det er grunnlag for straffeforfølgelse.

Les mer om informasjonskapsler og personvern

Velg artikkeltype:
Kunnskapsquiz
Spørsmål på rekke og rad. Velg det riktige svaret og vinn heder og ære resten av livet.
Tekst og foto
Last opp artikkel, kronikk eller pressemelding. Kan inneholde bilder.
Liste
Lag en liste over hva som helst!
Meme
Last opp egne bilder for å lage klamme memes.
Video
Klipp fra Youtube eller Vimeo