Ulovlig eller bare uhøflig?

Viktig å ikke gjøre noe overilt i trafikken! Vit hva som er lov og ikke.


Vær obs: Viktig å passe på på alle kanter i trafikken! Ill.foto: Storebrand

– Som bilister er vi avhengige av at medtrafikantene opptrer både lovlig og høflig. Det gjør livet som sjåfør både tryggere og hyggeligere, sier Mats Sæterkvist, fagsjef Motor i Storebrand.

Han slår et slag for høflighet i trafikken.

– Også erfarne bilister kan tidvis bli i tvil om hva slags kjøring som er ulovlig og ikke i trafikken. Det bør likevel ikke være det eneste som styrer din kjøreatferd, sier Sæterkvist.

annonse:

Sæterkvist har sett nærmere på reglene knyttet til en del situasjoner det kan herske tvil om. Kanskje du er blant dem som er i tvil?

Unødvendig bråbrems
Dersom du ikke liker at bilen bak ligger tett innpå deg, er det lurt å tenke seg om før du hogger inn bremsen for å “skremme” sjåføren bak til å øke avstanden.

En skadesak fra 2014 handlet om en kollisjon som oppstod da en bilist bremset opp på denne måten. Heldigvis for mannen i bilen bak, hadde han kamera på dashbordet, såkalt “dashcam”. Konklusjonen ble at selv om bilen bak holdt unødvendig liten avstand, ble ikke dette ansett for å være grunnen til kollisjonen. Den viktigste årsaken var en bevisst oppbremsing av bilen foran og det var denne som fikk skylden.

– Det er ulovlig å skape fare i trafikken. Så ikke lek politi ved å dele ut straff til medtrafikanter. Du kan være helt sikker på at det vil gi deg en smell før eller siden. Er det vitner eller dashcam involvert, får du hele skylden, sier Sæterkvist.

Sinker i trafikken
Er du blant dem som liker å ta det med ro i trafikken? Det kan medføre bot om du kjører unødig sakte, og særlig der veien er svingete og forbikjøring ikke er mulig.

– Grunnen er at du hindrer øvrige trafikanter og avslører manglende kjøreferdigheter. Stopp og slipp de andre fram om du er på “søndagstur”, oppfordrer Sæterkvist i Storebrand.

Er du i bilen som ligger bak en “sinke”, har du da lov til å legge deg tett opp i baken på denne bilen, blinke med lysene eller tute?

– Nei, det er ikke tillatt å kjøre for nære bilen foran. Det kan være mange grunner til at noen kjører saktere enn deg, for eksempel feilvisning på speedometer. Noen har kort lunte og kan finne på å bråbremse. Da vil turen ta enda lenger tid, sier Sæterkvist.

En god regel er at du skal ha en slik avstand til bilen foran at forbikjørende kan legge seg inn mellom kjøretøyene.

Glidelåskjøring
Fletting, eller glidelåskjøring, er en effektiv måte å samle kjøretøy fra to felt, men en liten tur i trafikken viser at dette praktiseres ulikt blant bilistene.

Dersom du kommer i kø et stykke før en innsnevring til ett felt, vil du oppleve at en del bilister velger å kjøre forbi hele køen før de fletter i slutten av feltet. Dette kan være irriterende for en som har lagt seg inn i køen tidlig, men er det ulovlig?

– Dilemmaet oppstår når noen fletter tidlig og noen sent, men begge deler er tillatt. Det greieste er å kjøre fram mot innsnevringen, men ta hensyn til farten på stedet. Da blir det færre konflikter og du skaper mindre kø, oppfordrer Sæterkvist.

Gi villedende tegn
Dersom du har gitt tegn til at du skal ta av veien ved å blinke, men så ombestemmer deg, kan du få bot eller skylden for skaden hvis noen kjører inn i deg.

– Årsaken til at dette er at du skaper fare for bilister som har tilpasset sin kjøring ut fra at du skal svinge. Om du blinker, og så ombestemmer deg, må du være ekstra oppmerksom på hvor andre trafikanter befinner seg og ta hensyn til dem, sier Sæterkvist.

L-skilt uten øvelseskjører
Det er en del biler som kjører rundt med L-skilt selv om det bare er én sjåfør i bilen. Er det lov?

– Det er helt unødvendig og ifølge forskrifter så skal L-merket fjernes når kjøretøyet benyttes til annet enn øvingskjøring. Forklaringen er at man ikke skal misbruke tegnet, men la de som trenger det få støtte i trafikken. Kjører du med L uten grunn, er det brudd på en forskrift og blir mest sannsynlig påtalt med en muntlig irettesettelse fra politiet, forklarer Sæterkvist.

Forbikjøring på høyre side på motorveien
Dette er ikke tillatt når trafikken flyter fritt, men når det er noe trafikk, vil de forskjellige filene kunne flyte vekselvis. Da er det lov.

Forvirret? Her er forklaringen:

– Regelen gjør at man unngår å bli forbikjørt på begge sider, noe som reduserer faren ved feltskifte før man skal svinge av motorveien. Skal du svinge av til høyre og krysse et felt, er det alltid lurt å passe ekstra på dødvinkel og trafikk bakfra i det feltet du skal svinge til, forklarer Sæterkvist.

Redaksjonen

Skriver alt og vet alt. Send oss en melding da vel!

Lignende post:

Mer fra: FORBRUKER

Les også:

Velg artikkeltype:
Kunnskapsquiz
Spørsmål på rekke og rad. Velg det riktige svaret og vinn heder og ære resten av livet.
Tekst og foto
Last opp artikkel, kronikk eller pressemelding. Kan inneholde bilder.
Liste
Lag en liste over hva som helst!
Meme
Last opp egne bilder for å lage klamme memes.
Video
Klipp fra Youtube eller Vimeo