Dette kan spare liv!


Alkolås for bedre trafikksikkerhet.

Utvidet bruk av alkolås i biler er aktuelt. Vegdirektøren signaliserer at alkolås er på listen over konkrete tiltak i de nye planene for trafikksikkerheten. Positivt mener MA – rusfri trafikk og livsstil, som ønsker at alle biler etter hvert skal være utstyrt med det effektive utstyret mot alkoholpåvirket kjøring.

Alkolås for bedre trafikksikkerhet.
Alkolås for bedre trafikksikkerhet.

– Årets tragiske utvikling med et antall trafikkdrepte som har steget med en tredjedel fra i fjor viser at vi må ta alle midler i bruk for holde ulykkestallene nede. Ruspåvirket kjøring er medvirkende årsak i omtrent hver fjerde dødsulykke på veiene, sier direktør Terje Tørring i MA – rusfri trafikk og livsstil.

– Vi synes det er positivt at vegdirektør Terje Moe Gustavsen trekker frem bruk av alkolås som et viktig tiltak som skal konkretiseres i tiden fremover.

annonse:

Moe Gustavsen nevner alkolås som ett av de viktige tiltakene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 – 2017, som snart skal legges frem. Vegdirektøren sier til TV2-nyhetene (29. desember) at det vil bli vurdert utvidete krav til bruk av alkolås, men at det er for tidlig å si noe om fremdriften.

Da Stortinget i sommer behandlet den nye Nasjonal transportplan 2014 – 2023, ble det vedtatt at det skal arbeides for et nasjonalt påbud om alkolås i alle skolebusser. Et forslag om alkolås for promilledømte er også under behandling i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vi registrerer en stadig mer positiv holdning til bruk av alkolås. Dette følger også en internasjonal trend på dette området. Nå ser vi frem til at planer og ord settes ut i handling, og at det om få år er like naturlig å bruke alkolås som å sette på seg sikkerhetsbeltet, sier Terje Tørring i MA.

Redaksjonen

Skriver alt og vet alt. Send oss en melding da vel!

Lignende post:

Mer fra: Aktuelt

Les også:

Velg artikkeltype:
Kunnskapsquiz
Spørsmål på rekke og rad. Velg det riktige svaret og vinn heder og ære resten av livet.
Tekst og foto
Last opp artikkel, kronikk eller pressemelding. Kan inneholde bilder.
Liste
Lag en liste over hva som helst!
Meme
Last opp egne bilder for å lage klamme memes.
Video
Klipp fra Youtube eller Vimeo