Norsk Kunnskapsbevis AS i VG

Gilbert Borgen fra CV-hjelpen.no forteller i dagens papirutgave av VG hvordan utenlandsadopterte faller mellom to begreper.


FAKSIMILE: VG 26. desember 2013
FAKSIMILE: VG 26. desember 2013

I papirutgaven av VG 26. desember 2013 tar nokun.no opp hvordan adoptivbarn kan oppleve at begrepet etnisk norsk brukes som motpol til innvandrer og fremmedkulturell, noe som gjør at de utenlandskadopterte faller mellom to begreper, og ender opp med å ikke høre til noe sted.

NRK’s serie Norsk Nok skulle vise det norske folk hvordan folk med forskjellig bakgrunn kan leve sammen i samme hus. Her var halvparten av deltakerne «hvite nordmenn», én var kristen, og de tre resterende var «mørkhudede muslimer». Agendaen NRK hadde om å vise folk at disse gruppene av mennesker kan leve sammen var tydelig, men vi savner alle de andre samfunnsgruppene i Norge. Programmet burde tatt med flere samfunnsgrupper – ikke bare «hvite nordmenn» og muslimer, men også mennesker med annen kulturell bakgrunn, samt utenlandskadopterte, som vi mener altfor sjelden får mediadekning.

Kronikken er også tilgjengelig på VG+, og abonnementer på VGs tjenester kan lese den her:
Hverken norsk eller flerkulturell

annonse:

Del saken med noen som trenger det!

CV Hjelpen

Velg artikkeltype:
Kunnskapsquiz
Spørsmål på rekke og rad. Velg det riktige svaret og vinn heder og ære resten av livet.
Tekst og foto
Last opp artikkel, kronikk eller pressemelding. Kan inneholde bilder.
Liste
Lag en liste over hva som helst!
Meme
Last opp egne bilder for å lage klamme memes.
Video
Klipp fra Youtube eller Vimeo