ULFF – Unge Lovende Forfatteres Forening

Unge Lovende Forfatteres Forening er til for deg som elsker å skrive. - Vi tar gjerne inn flere medlemmer, sier Gro Jeanette Nilsen, leder i ULFF.


tekst og foto: Gro Jeanette Nilsen, leder i ULFF

Skriveglede og inspirasjon

Jeg har blitt spurt om å fortelle litt om skribentforeningen ULFF – Unge Lovende Forfatteres Forening, og bakgrunnen til at foreningen så dagens lys. ULFF startet opp i 2001, vi har altså lagt over tolv år bak oss. Så noe må det jo være som inspirerer til fortsatt å arbeide med skriveglade sjeler.

annonse:

Bakgrunn

Det kan være ensomt å sitte alene som forfatterspire og skrive. Tanken var å lage et felleskap rundt skrivingen. Et felleskap der vi kunne møtes, gjerne lokalt, men også pr. internett til tross for geografiske avstander. Tanken var inspirerende, spennende og altoppslukende, og ikke til å komme forbi. Fra første dag var ideen et absolutt «must».

Foreningens logo
Foreningens logo

Da vi startet var det kun skrivegruppe med lokale treff i Oslo, men etter hvert som det ble vanlig med verktøy som først MSN, og i dag sosiale medier og Skype, var dette en stor utvikling som ga oss større muligheter når det gjaldt å ha medlemmer som bodde langt borte. Vi hadde jo aldri trodd at dette ville bli så stort som det har blitt! Det dukket opp mange skriveforum på internett. Selv om de digitale mulighetene har vært enormt utviklingsmessig for oss, har jeg imidlertid ikke glemt grunntanken vår om også å ha lokale møter. I dag er det vanlig å ha nettsteder der man samles kun på internett, men vi vil veldig gjerne beholde personligheten i ULFF, og det gjør vi ved også å arrangere lokale treff.

Det er ikke så mange eksisterende skrivenettsteder som i tillegg har lokale treff, derfor vil vi så gjerne prøve å beholde dette varemerket. En trenger av og til «likesinnede»; folk som vet hva det vil si å være omgitt av ideer og manuskripter; noen å diskutere sorger og gleder rundt skrivingen med. I ungdommen opplevde flere av oss å være den eneste i venneflokken som skrev på noe annet enn skoleoppgaver, og det var gjerne ingen klassekamerater som forsto seg på dette. Her lå det mye spennende utfordring og inspirasjon for oss i ULFF. Ikke bare selve skrivingen og det å ha felles skrivevenner, men også å øve seg på å presentere tekst er en viktig forutsetning for å lykkes som skribent. Det er viktig at denne delen ikke blir glemt, og der er de lokale medlemsmøtene en viktig brikke. Det kan synes som denne delen av og til blir litt glemt, man skriver en tekst og er ivrig etter å få den publisert på internett. Ja, men hva så? Hva med det å kunne fremføre den selv, stole på egen stemme når man leser, og tørre å møte publikum? Jeg føler ikke at jeg selv alltid er like trygg i denne situasjonen!

Foreningsleder  Gro Jeanette inviterer alle til å ta del i skrivegleden.
Foreningsleder Gro Jeanette inviterer alle til å ta del i skrivegleden.

Er du ung og lovende?

Mange stusser ved navnet vårt. Vi ønsket å lage en forening først og fremst for unge mennesker. Jeg har mange ganger tenkt at navnet er for dristig, for avgrensende. Helt til å begynne med ble navnet valgt der og da, uten å tenke langt frem i tid. Men da var vi bare en liten gjeng på tre, som sammen fant på navnet. Vi hadde en felles interesse, og kalte oss selv for unge og lovende forfattere, litt for moro kanskje. Men det var ikke tvil om at vi hadde lyst til å drive prosjektet videre, og det skulle vise seg å bli veldig mye større enn først antatt!

Målgruppen er altså valgt med bakgrunn i navnet vårt. Vi tar inn medlemmer fra 13-40, og man tilhører ungdomsdelen av foreningen frem til man er 18 år. Det var unge skribenter vi ønsket å henvende oss til og lage et miljø for, derfor forsøker vi å sette klare aldersgrenser.

Men vi vil gjerne gi både ungdom og unge voksne et tilbud innenfor litteraturens verden. Det er viktig å motivere unge til skriving. Selv kan jeg jo ikke akkurat med mine fylte 44 år kalle meg ung lenger, men jeg tenker at det ikke er så farlig med min alder, ettersom jeg sitter som leder. Da kan man vel tillate seg å være litt eldre?

Man behøver for all del ikke være etablert forfatter for å delta hos oss, men det er en klar fordel å ha et ønske om å skrive! Mange av medlemmene har publisert tekster på eksterne litteratursider på internett i tillegg til foreningens egen nettside. Selv om vi har medlemmer også utenbys, ja til og med utenlands, regner vi Oslo for «vår» by, det er her foreningens hjerte ligger.

Kulturarrangementer

Vi har deltatt på litteraturfestivaler, bokkafeer og Bydelsdagene i Oslo, for å nevne noe. Vi har lest på Østensjø skole to ganger. I sommer knyttet vi et arrangement opp mot både det lokale biblioteket på Bøler, der vi forresten har fått egen hylle til våre medlemmers bøker, og

Oslo bokfestival på en og samme dag. Noe av det mest populære i ULFF, er vår årlige skrivekonkurranse som blir utlyst en stund før juleferien hvert år, med innleveringsfrist like over nyttår. Ofte har vi arrangert åpne konkurranser, der både medlemmer og ikke-medlemmer kan delta, og premien gjerne har vært et års fritt medlemskap. Vi arrangerer av og til skrivekonkurranser ellers i året også, i tillegg til upremierte skriveøvelser. I oktober 2010 ble foreningens egen julebok utgitt, på Publica Forlag. Og i mars 2011 kom den også ut som e-bok! Noen i ULFF har også utgitt egen bok, andre er gjengitt i antologier.

Imidlertid trenger man altså ikke være publisert mellom to permer for å delta i ULFF! Det har også blitt en del spising ute på restauranter i Oslo i forbindelse med juleavslutninger og årsfester i oktober, men vi har også skrivekvelder og andre treff litt mer privat.

Ta gjerne kontakt

Fordi vi leier nettplass eksternt betaler medlemmene en liten medlemskontingent, dette for å dekke nettsideutgiftene. Et eventuelt overskudd sørger for at vi kan arrangere premierte konkurranser innimellom. Vi har hatt en stor utvikling i medlemstall på nettsiden og våre fora i løpet av de årene vi har holdt på, dette er en spennende vei å gå! For å finne ut mer om oss, besøk oss gjerne på Facebook og Twitter, i tillegg til nettsiden www.ulff.com.


Del saken med noen som trenger det!

Redaksjonen

Skriver alt og vet alt. Send oss en melding da vel!
Velg artikkeltype:
Kunnskapsquiz
Spørsmål på rekke og rad. Velg det riktige svaret og vinn heder og ære resten av livet.
Tekst og foto
Last opp artikkel, kronikk eller pressemelding. Kan inneholde bilder.
Liste
Lag en liste over hva som helst!
Meme
Last opp egne bilder for å lage klamme memes.
Video
Klipp fra Youtube eller Vimeo