Er det farlig å spille på nett?

Spill har vært med oss i 1000 år og de aller fleste gjør dette for å ha det moro eller få litt spenning. Er spill farlig? Er nettspill mer farlig enn spill du finner andre steder? Dette er det en del kloke mennesker som tenker mye på og som, fra tid til annen, gjennomfører noen undersøkelser som viser hvem, hva og hvordan vi spiller.


Spiller vi mer enn før? Og er det farlig for oss? Ill.foto:Yannick Croissant/Flickr

Spill har vært med oss i 1000 år og de aller fleste gjør dette for å ha det moro eller få litt spenning. Er spill farlig? Er nettspill mer farlig enn spill du finner andre steder? Dette er det en del kloke mennesker som tenker mye på og som, fra tid til annen, gjennomfører noen undersøkelser som viser hvem, hva og hvordan vi spiller.

På oppdrag fra Lotteri- og stiftelsetilsynet gjorde Universitetet i Bergen høsten 2013 en omfattende undersøkelse som endte opp i rapporten; ”Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge i 2013.”

Rapporten som ligger tilgjengelig på nett, går i detalj gjennom pengespillproblemer, deltagelse og pengebruk, spill nå nett, pengespillreklame og den påvirkning den har, reguleringer, motivasjon for deltagelse og en rekke andre forhold.

annonse:

Til kartlegging av pengespillproblemer ble det benyttet Canadian Problem Gambling Index. Deltagerne får en poengsum etter hvordan de svarer på spørsmålene i undersøkelsen. Ut fra totalsummen blir de delt inn i 4 grupper: i) normalspillere/ikke problemspillere med poengsum 0, ii) lavrisikospillere med poengsum 1-2, iii) moderate risikospillere med poengsum 3-7 og  iv) problemspillere med poengsum mellom 8-27.

Undersøkelsen gav følgende resultat:

  • 89,2% av befolkningen er normalspillere
  • 7,8% av befolkningen ble karakterisert som lavrisikospillere
  • 2,4% av befolkningen ble karakterisert som moderat risikospillere
  • 0,6% av befolkningen ble karakterisert som problemspillere

Undersøkelsen viser at antall problemspillere er langt lavere enn hva tidligere internasjonale og 6 tidligere norske undersøkelser har kommet frem til.spillepaanettet

Spill og deltagelse
De spillene som brukes mest er skrapelodd og tallspill og det er tydelig at menn deltar mer enn kvinner på alle typer spill. Bortsett fra på spill som bingo, Belago, hestespill, tipping og tallspill, er de yngre mer aktive enn de eldre.

Spillere som har 3 eller mer på Canadian Problem Gambling Index, deltar mer enn andre på alle typer spill.

Databingo i bingohaller, internettbingo og Belago er de spillene de fleste (6%) av spillerne mente de størst problemer med å kontrollere eller begrense bruken av.

26,7% av alle spillere sa at de hadde deltatt på pengespill på internett i løpet av de siste 12 måneder. Blant disse var det en overrepresentasjon av yngre, menn og de med 3 eller mer på Canadian Problem Gambling Index.

Nettspillere liker best å spille på laptop eller på mobil. Utviklingen av programvare og spill til bruk på bærbare plattformer som nettbrett og smarttelefoner har gjort mye med utviklingen siden 2011.

Reklame
I Norge er det kun Norsk Tipping og Rikstoto som har anledning til å markedsføre sine spill. Når du ser TV reklame for internasjonale spillselskaper så ser du det på kanaler som ikke sender fra Norge.

De aller fleste spillere har sett spillreklame og de sier at den har til dels en betydelig påvirkning i forhold til spilladferd og spilleintensjoner, men påvirker i liten grad til risikospilling.

 

Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser ved en mulig lisensiering av pengespill i Norge.

Solberg-regjeringen sa tidlig at de vil se på muligheten til å fjerne spillmonopolet i Norge. I deres arbeid mot en beslutning har de blant annet mottatt en rapport som sier noe om de sosial- og kriminalpolitiske konsekvenser. Rapporten er levert av Lotteritilsynet og kommer med følgende konklusjoner:

Sosialpolitiske
–          Enerettsmodellen vil være best dersom myndighetene klarer å stenge ute internasjonale spilloperatører fra det norske markedet

–          Dersom myndighetene ikke klarer å stenge ute de internasjonale operatørene vil en lisensordning være best.

–          Et lisensiert marked må inneholde må inneholde omfattende ansvarlighetstiltak. Blant annet ønsker de ikke at det skal gis bonuser eller andre goder som flere av de internasjonale operatørene benytter.

 

Kriminalpolitisk

–          En lisensordning vil ha minimal effekt på omfanget av økonomisk kriminalitet.


Del saken med noen som trenger det!

Gilbert

Hallo! Grunnlegger og redaktør her i huset.
Velg artikkeltype:
Kunnskapsquiz
Spørsmål på rekke og rad. Velg det riktige svaret og vinn heder og ære resten av livet.
Tekst og foto
Last opp artikkel, kronikk eller pressemelding. Kan inneholde bilder.
Liste
Lag en liste over hva som helst!
Meme
Last opp egne bilder for å lage klamme memes.
Video
Klipp fra Youtube eller Vimeo