Foreldres forventninger til barna kan gjøre søsken veldig forskjellige

Foreldre må være forsiktige med å sammenligne barnas skoleprestasjoner.


Dersom foreldre sammenligner barnas skoleprestasjoner, kan det føre til at forskjeller mellom søsken blir forstørret.

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Dette ifølge en studie som ble utført ved Brigham Young University.

annonse:

Studien ble publisert i Journal of Family Psychology i juni 20151. Forfatterne hadde sett på søsken og skoleprestasjoner. Deltagerne var 388 tenåringer, nummer en og to i søskenrekken, og foreldrene deres. Forfatterne spurte foreldrene om hvem av søsknene som var mest skoleflink. De fleste foreldre mente at det førstefødte barnet presterte bedre på skolen, selv om det i gjennomsnitt viste seg at søsknene presterte ganske likt.

Små forskjeller

Hva foreldrene trodde om barnas prestasjoner, påvirket ikke tidligere skoleresultat, men fremtidige resultat ble påvirket av dette. Barnet foreldrene trodde var flinkest gjorde det bedre, mens barnet som foreldrene trodde presterte svakest av de to, gjorde det dårligere i det påfølgende skoleåret. Forskjellen var ikke stor, men forfatterne mener at slike små effekter over tid kan føre til at søsknene kan bli ganske forskjellige.

En mulig årsak er at foreldrenes tro er basert på erfaringer frem til barna blir tenåringer. En annen mulighet er at foreldrene vurderer den eldste som smartest, ettersom de eldste barna hele tiden får vanskeligere oppgaver på skolen enn de som er yngre.

Tror døtrene er flinkere

Det er ett unntak i studien; Dersom det førstefødte barnet var en gutt, og nummer to en jente, trodde foreldrene at jenta var mer skoleflink enn gutten.

I gjennomsnitt gjør søsken det like bra på skolen, så når foreldre tror at det eldste barnet er mest skoleflink, er denne antagelsen unøyaktig. Foreldre har også en tendens til å tro at døtrene er mer skoleflinke enn sønnene. Ut i fra karakterene kan dette se ut til å stemme.

For å styrke barna anbefaler forfatterne at foreldre fokuserer på det enkelte barnets sterke sider, og at de bør være forsiktige med å sammenligne barna og deres prestasjoner.


Del saken med noen som trenger det!

Redaksjonen

Skriver alt og vet alt. Send oss en melding da vel!
Velg artikkeltype:
Kunnskapsquiz
Spørsmål på rekke og rad. Velg det riktige svaret og vinn heder og ære resten av livet.
Tekst og foto
Last opp artikkel, kronikk eller pressemelding. Kan inneholde bilder.
Liste
Lag en liste over hva som helst!
Meme
Last opp egne bilder for å lage klamme memes.
Video
Klipp fra Youtube eller Vimeo