FOTO: Tyrkiareiser
FOTO: Tyrkiareiser

Nordmenn får ikke visum i Tyrkia


FOTO: Tyrkiareiser

FOTO: Tyrkiareiser.no

Norske statsborgere må ha visum ved opphold i Tyrkia, men fra og med den 10.04.2014 kan ikke lenger visum kjøpes ved ankomst. Dette må kjøpes på  på www.evisa.gov.tr før avreise og koster 20 USD per person.Visumet er gyldig for opphold inntil 90 dager. Ut- og innreise må derfor være innenfor visumets gyldighetsperiode.

Reisende med norsk pass får et såkalt «multiple entry», som er et visum for 3 måneder (90 dager), som må brukes i løpet av en periode på 6 måneder. Disse 90 dagene kan benyttes til ulike tider. Det vil si at man kan forlate og ankomme Tyrkia flere ganger så lenge de 90 dagene ikke overskrides. Nytt visum for 3 måneder (90 dager) kan først fås når visumet er gått ut, 6 måneder etter første innreisedato.

Passet må være skadefritt og gyldig i minst 6 måneder etter hjemkomst. Også spedbarn (barn under 2 år) må ha eget pass med foto.

DELTA I DISKUSJONEN

Annonse: