Flinke betalere: administrerende direktør Leif Magne Andersen i KLP BankenIll.foto: KLP banken
Flinke betalere: administrerende direktør Leif Magne Andersen i KLP BankenIll.foto: KLP banken

Nordmenn gode til å betale kredittkortgjeld


Bare sju prosent har opplevd å ha problemer med å betale tilbake kredittkortgjeld etter bruk i ferien.

Det viser en landsdekkende spørreundersøkelse Opinion har gjennomført for KLP. 92 prosent oppgir at de ikke har opplevd problemer med tilbetaling av kredittkortgjeld i løpet av de siste tre årene.

– Undersøkelsen viser at nordmenn har relativt god kontroll på økonomien og tilbakebetaling av kredittkortgjeld. De aller fleste bruker kredittkortet som et betalingskort og mange betaler hele beløpet ved forfall, sier administrerende direktør Leif Magne Andersen i KLP Banken.

Andelen som har opplevd problemer med tilbakebetaling av kredittkortgjeld er høyest i aldersgruppen 30-39 år og 40-49 år. Her er andelen henholdsvis 12 og 11 prosent. Blant de under 30 år er andelen åtte prosent, mens bare fire prosent av de over 50 år opplever dette.

– Betalingsmoralen hos de under 30 år ser ut til å være bedre enn fryktet. I tillegg viser undersøkelsen at myten om at de eldre har store problemer med å betale tilbake kredittkortgjeld ikke stemmer, sier banksjefen.

DELTA I DISKUSJONEN

Annonse: