ILLUSTRASJONSFOTO: twobee
ILLUSTRASJONSFOTO: twobee

Bor du i en brannfelle?


Mange av Oslos 3200 eldre murgårder har en brannsikkerhet som er gått ut på dato. Med mur på utsiden og treverk inni er de såkalte 1890-gårdene potensielle brannfeller.

-Gårdeiere må nå ta et krafttak for å gjøre byen vår tryggere. Få av de gamle blokkene er oppgradert til dagens brannvernstandard, og dette utgjør en risiko for beboerne, sier Morten Ameln, administrerende direktør i Firesafe.

De såkalte 1890-gårdene er bygget i tre, for eksempel i inndelingen mellom etasjene, og bygningsdelene har ofte lav brannmotstand. Mange av gårdene har også kun en rømningsvei og mangelfull brannvarsling.

-Dessverre kan du ikke puste lettet ut hvis bygården din er bygd før eller etter 1890-tallet. Det er nemlig bygårder bygd mellom 1860 og 1930 som faller inn i denne kategorien, opplyser Morten Ameln.

Konsekvensene av dårlig brannvern er alvorlige. Norge ligger på Europa-toppen i antall dødsbranner, bare Finland har flere. Likevel har styrerepresentanter i norske borettslag lav kunnskap om brannsikkerhet, og 68 prosent av dem mener at brannvern er lavt prioritert. Dette går frem av en undersøkelse som Firesafe har gjort.

 Oslos Brann- og redningsetat driver et vanskelig arbeid overfor bygårdseiere med liten kunnskap og vilje til å forbedre brannvernet. Etaten gjør en viktig jobb for bedre brannvern, spesielt gjennom prosjektet «Brannsikker bygård», sier Ameln. -Bedre brannvern i gamle bygårder i byene er et viktig tiltak for å komme dødsbrannene til livs.

DELTA I DISKUSJONEN

Annonse: