Osloungdom drikker mindre
Osloungdom drikker mindre

Unge i Oslo drikker mindre alkohol


Oslos tenåringer drikker mindre alkohol enn unge i resten av landet. Samtidig bruker de mer hasj og marihuana.

Dette kommer fram i ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo 2015, som Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA har gjennomført på oppdrag fra Oslo kommune.

Innvandrerungdom drikker mindre

Oslo-ungdom drikker mindre alkohol enn ungdom ellers i landet, forteller prosjektleder Patrick Lie Andersen (bildet).

– Noe av grunnen til det forholdsvis lave alkoholforbruket, er at Oslo har en mer sammensatt befolkningsgruppe enn i landet som helhet, med langt flere unge med innvandrerbakgrunn, sier Andersen. At denne gruppen drikker mindre alkohol enn unge med norskfødte foreldre, bidrar til å trekke alkoholbruken i Oslo ned. Blant de uten innvandrerbakgrunn har like mange vært beruset som i landet for øvrig.

– Samtidig er det et interessant funn at jo flere sosioøkonomiske ressurser unge med innvandrerbakgrunn har i familien, jo mer drikker de, påpeker Andersen.

Forskjellen i alkoholbruk mellom Oslo og Norge er tydeligst blant ungdom på videregående skole.

Oslo-ungdom har lettere tilgang på hasj

Oslo skiller seg også ut ved at en høyere andel har brukt hasj eller marihuana. Osloungdom blir også oftere tilbudt cannabis enn ungdom ellers i landet, noe som understreker at tilgjengeligheten av stoffene er forholdsvis stor i Oslo.

Ungdommene i vest drikker mest

Hver tredje osloungdom har vært beruset det siste året. Andelen som har vært beruset, øker med alderen –ikke uventet. I Oslo har fire prosent vært beruset på 8. trinn, mens det gjelder 69 prosent i tredje klasse på videregående. Andelen som har vært beruset, har gått klart ned over tid. Det er klare bydelsforskjeller når det gjelder å ha vært beruset siste år.  De laveste andelene finner vi i øst, og de høyeste finner vi i vest og i de sentrumsnære bydelene. Mye av dette mønsteret kan forklares av at andelen unge med innvandrerbakgrunn varierer mellom bydelene.

 – Men også blant de uten innvandrerbakgrunn har færre i de østlige bydelene vært beruset siste år, forklarer Andersen.

Når det gjelder sigarettrøyking, ligger Oslo noe over landsgjennomsnittet.

DELTA I DISKUSJONEN

Annonse: