Nei til genmodifisert mat: Kristin Ianssen, 1.nestleder i Norges Bondelag. Foto: Norges Bondelag
Nei til genmodifisert mat: Kristin Ianssen, 1.nestleder i Norges Bondelag. Foto: Norges Bondelag

– Genmodifisert mat er et skritt i feil retning


– Regjeringen kan si nei til genmodifisert (GMO) mat og fôr. Svaret er etter vår mening opplagt. GMO er uønsket av både forbrukerne og matprodusentene, sier Kristin Ianssen, 1.nestleder i Norges Bondelag i en pressemelding.

Det ble i forrige uke forvirring rundt hvorvidt klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) har godkjent de to genmodifiserte maistypene T 25 og NK 603 til mat og fôr i Norge. Denne uken presiserer statsråden i blant annet Bergens Tidende at produktene er tillatt å innføre i Norge så lenge det ikke er nedlagt et forbud, og skriver at regjeringen nå skal vurdere saken nærmere.

– For første gang kan genmodifiserte organismer ende opp i maten vår. Statens forsøk på å rydde opp i forvirringen rundt godkjent eller ikke godkjent GMO-mais gjør alt mer uklart. Ingen vil ha genmodifisert mat eller fôr, og derfor må regjeringen si nei og legge ned et forbud, sier Ianssen.

Første hull i muren
Flere titalls søknader om produksjon eller import av GMO er til behandling i EU. Alle som får godkjenning i EU vil også bli godkjent i Norge dersom ikke regjeringen bruker den muligheten de har til å forby produktet.

– Nettopp fordi det er mange GMO-søknader på vei er behandlingen av disse to GMO-maistypene spesielt viktig. Dersom ikke klima- og miljøministeren bruker det handlingsrommet hun har kan dette bli første hull i den norske GMO-muren, sier Ianssen.

Trygg mat er et politisk ansvar
Ingen genmodifisert (GMO) mat eller fôr har vært godkjent for bruk i Norge. Ianssen understreker at norske bønder fortsatt ønsker å produsere trygge råvarer, uten GMO.

– Bruk av GMO er et skritt i feil retning. Vi ønsker en god og trygg GMO-fri matproduksjon. Forbrukerne skal være trygge på at norskprodusert mat er fri for GMO, avslutter Ianssen.

DELTA I DISKUSJONEN

Annonse: